ОХОРОНА ЗАКЛАДУ

Охорону навчального закладу здійснює за рахунок бюджетних коштів Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬФА-ПРОФ УКРАЇНА", вул. Плеханівська, буд. 65, м. Харків, Харківська обл., Україна, 61001

Охоронець - СОРОКОТЯГА Борис Іванович

/Files/images/2018-2019/ук4.jpg


ПОЛОЖЕННЯ
про контрольно-пропускний режим школи, правила поведінки відвідувачів у будівлі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42
Харківської міської ради
Харківської області

1. Загальні засади

1.1. Дане Положення розроблено у відповідності до статті 26 Закону України "Про освіту", згідно якої забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на їх власника або уповноважений орган та керівника навчального закладу, Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують вимоги до встановлення належного порядку роботи та створення безпечних умов для учнів і працівників а також виключення можливості проникнення сторонніх осіб, порушення санітарно-епідеміологічного стану, виносу службових документів, матеріальних цінностей та інших порушень громадського порядку.

1.2. Контрольно-пропускний режим – сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території школи. Пропускний режим в будівлі школи передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності школи і визначає порядок пропуску учнів, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень школи.

1.3. Охорона приміщень забезпечується охоронцями КП "Муніціпальна охорона" з 08:00 до 18:00, сторожами школи з 18:00 до 08:00.

1.4. Відповідальність та контроль за порядком здійснення пропускного режиму в приміщені покладається на:

  • директора школи (або особу, що його заміщує в даний момент);
  • заступника директора (чергового адміністратора);
  • завідуючого господарством;
  • сторожа;
  • охоронця КП "Муніціпальна охорона".

1.5. Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у школі, учнів та їх батьків або осіб які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території школи.

1.6. З метою ознайомлення відвідувачів школи з пропускним режимом і правилами поведінки відвідувачів дане Положення розміщується у вестибюлі першого поверху будівлі школи та на сайті закладу освіти.

2. Порядок проходу в будівлю школи

Пропускний режим в будівлю школи, а також відкривання/закривання дверей забезпечують черговий, охоронець, сторож.

Центральний вхід відкритий в будівлю школи в робочі дні з 8:00 год. до 19:00 год., а у вихідні, святкові та неробочі дні – закритий.

У будні дні після 17:00 години у будівлю школи сторонні особи не допускаються.

3. Контрольно-пропускний режим для учнів школи

3.1. Учні школи проходять в будівлю школи через центральний вхід.

3.2. Початок навчальних занять о 8:30 годині ранку.

3.3. Учні зобов’язані прибути до школи не пізніше 8:20 год.

3.4. Учні чергового класу повинні прибути до школи о 8:00 год.

3.5. За наказом директора школи, у разі виробничої необхідності, час початку навчальних занять може змінюватись. В таких випадках на уроки необхідно приходити за 15 хвилин до їх початку.

3.6. Виходити зі школи учням до закінчення навчальних занять дозволяється лише на підставі дозволу чергового адміністратора, обов’язкової присутності класного керівника, медичної сестри та у супроводі батьків.

3.8. Вихід учнів зі школи на уроки фізичної культури, на екскурсії, чи на інші позашкільні заходи відбувається організовано і у супроводі вчителя.

3.9. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються у школу згідно з розкладом занять або в супроводі відповідального за проведення такого заходу.

3.10. Під час канікул учні проходять у школу згідно з планом заходів з учнями на канікулах, затвердженим директором школи, у супроводі вчителя, який проводить захід.

3.11. Учні школи не мають права знаходитися в будівлі школи та на її території після закінчення навчальних занять, позаурочних заходів без дозволу адміністрації школи, присутність працівника школи обов’язкова.

3.12. У разі запізнення без поважної причини учні допускаються до занять з дозволу чергового адміністратора, старшого чергового вчителя або класного керівника.

3.13. У випадку порушення дисципліни чи правил поведінки з учнями може бути проведена бесіда черговим адміністратором, черговим вчителем, класним керівником.

3.14. До школи учні заходять в шкільній формі або в одязі ділового стилю, прийнятному для відвідування державних громадських установ.

3.15. В приміщенні та на території школи суворо заборонено куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин.

Інформація про дані правопорушення надається до органів управління внутрішніх справ МВС України.

4. Контрольно-пропускний режим для працівників школи

4.1. Адміністрація школи та інші працівники школи мають змогу проходити та знаходитись у приміщенні школи у відповідності до Статуту школи та внутрішкільного розпорядку, наказів директора школи.

4.2. Педагогам рекомендовано приходити до школи за 15-20 хвилин до початку роботи, на перший урок не пізніше 8:15 год.

4.3. В окремих випадках, у відповідності з розкладом занять, затвердженим директором школи, уроки конкретного педагога можуть починатись не з першого уроку. В даному випадку та інших конкретних випадках педагог зобов’язаний прийти до школи не пізніше ніж за 15-20 хвилин до початку уроку.

4.4. Вчителі перших класів приходять до школи з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу до школи та супроводу їх до класу, але не пізніше 8:10 год.

4.5. По закінченні занять вчитель виводить дітей до батьків, які їх зустрічають на подвір’ї школи.

4.6. Адміністрація школи та вчителі зобов’язані заздалегідь попередити чергового сторожа про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4.7. Всі інші працівники школи приходять в школу у відповідності до графіка роботи.

5. Контрольно-пропускний режим для батьків учнів або осіб, які їх замінюють

5.1. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі школи через центральний вхід.

5.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються у "Журналі обліку відвідувачів", де зазначають своє прізвище, ім’я, по-батькові, та прізвище, ім’я вчителя або адміністратора, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас, в якому вона навчається. Охоронець звіряє інформацію батьків, або осіб, які їх замінюють, із списком класу та, з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення школи.

5.3. З учителями батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках – під час перерви.

5.4. Вчителі зобов’язані заздалегідь попередити охоронця про прихід батьків, а також про час та місце проведення батьківських зборів.

5.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до школи з габаритними сумками чи валізами. Сумки необхідно залишити на вахті у охоронця і в деяких випадках за вимогою чергового надати дозвіл їх оглянути.

5.6. Прохід до школи батьків з особистих питань до адміністрації школи можливий в години прийому адміністрації школи або за умови попередньої домовленості з представниками самої адміністрації, про що чергового сторожа (охоронця) інформують заздалегідь.

5.7. У випадках незапланованого приходу до школи батьків учнів або осіб, які їх замінюють, охоронець з’ясовує мету їх приходу і пропускає у будівлю школи тільки з дозволу адміністрації з обов’язковою реєстрацією у "Журналі відвідувачів".

5.8. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих виняткових випадках (негода тощо) проходять до вестибюлю школи не далі поста чергового сторожа (охоронця) і в межах його огляду.

5.9. Для батьків першокласників або осіб, які їх замінюють, протягом вересня-жовтня встановлюється адаптивний контрольно-пропускний режим у відповідності до розкладу навчальних занять, котрий обумовлюється окремо класними керівниками на батьківських зборах та відповідним розпорядженням.

5.10. Батьки або особи, які їх замінюють, вихованців групи подовженого дня проходять до ГПД тільки за пред’явленням пропуску, який видається адміністрацією школи на початку навчального року.

5.11. Батьки або особи, які їх замінюють, вихованців спортивних секцій мають право зустрічати дітей після закінчення заняття тільки по пред’явленню пропуску, який оформлює тренер на початку навчального року.

6. Контрольно-пропускний режим для відвідувачів школи

6.1. Відвідувачі проходять у будівлю школи через центральний вхід.

6.2. Особи, не пов’язані з навчальним процесом, які відвідують школу за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу державного зразку, що засвідчує особу, за погодженням з директором школи (особою, що його заміняє) і записом у "Журналі обліку відвідувачів".

6.3. Посадові особи, які прибули до школи з перевіркою, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує особу та супроводжуються до директора або заступника директора школи з обов’язковою відповідною реєстрацією в журналі.

6.4. Групи осіб, що відвідують школу для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю школи за дозволом адміністрації школи, та за списками учасників і при наданні документу, що засвідчує особу.

6.5. На прийом до директора школи в дні прийому або за викликом, відвідувачі пропускаються до школи в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально). У разі негоди відвідувачі користуються бахілами.

6.6. Для виклику працівника школи або представника адміністрації необхідно звертатись до охоронця або чергового адміністратора.

6.7. При відвідуванні школи відвідувач зобов’язаний за проханням охоронця надати на візуальний огляд принесені з собою речі для недопущення проносу в будівлю школи алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

6.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів – охоронець (сторож) затримує відвідувача і доповідає про випадок черговому адміністратору та директору школи (особі, що його заміщує) та діє у відповідності до отриманих вказівок.

6.9. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних з допуском відвідувачів до будівлі школи, охоронець (сторож) діє за вказівками чергового адміністратора чи директора школи або його заступника.

6.10. У разі виникнення конфліктних ситуацій охоронець (сторож) зобов’язаний використати тривожну кнопку, визвати наряд поліції та негайно повідомити директора школи.

7. Контрольно-пропускний режим для автотранспортних засобів

7.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію школи встановлюється дозволом адміністрації школи.

7.2. Допуск без обмежень на територію школи дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, пожежній охороні, поліції тощо.

7.3. Паркування автомобільного транспорту на території школи заборонено, крім випадків, вказаних в п.7.1, 7.2.

8. Правила поведінки відвідувачів школи

8.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні школи, зобов’язані:

8.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватись норм поведінки в громадських місцях.

8.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів та інших відвідувачів школи.

8.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників школи.

8.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, вчителями, працівниками школи їх службових обов’язків.

8.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

8.1.6. Повідомляти секретаря про свою явку до школи за викликом директора.

8.1.7. До запрошення в кабінет директора знаходитись на місці, вказаному секретарем.

8.1.8. Ставитись бережливо до майна школи, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні навчального закладу.

8.1.9. При вході до будівлі школи відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відео записуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну і оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у охоронця – з метою контролю за виносом матеріальних цінностей з будівлі школи.

8.2. Відвідувачам школи забороняється:

8.2.1. Знаходитись в службових приміщеннях або інших приміщеннях школи без дозволу на те адміністрації, сторожа (охоронця) чи вчителя.

8.2.2. Виносити з приміщення школи документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

8.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгодженні з адміністрацією навчального закладу.

8.2.4. Приносити у приміщення школи алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї і інших засобів), а також особисті речі за винятком портфелів і тек з документами, дамських сумок.

8.2.5. Курити в приміщенні та на території школи.

8.2.6. Вести розмови з мобільного телефону у всіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюлю.

8.2.7. Бути присутнім на зборах та інших шкільних заходах з включеним мобільним телефоном.

8.2.8. Входити до школи в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з жувальною гумкою у роті, з дитячими колясками, з домашніми тваринами, товарами для продажу, а також в брудному одязі і з великогабаритними речами (виключаючи робітників, що виконують будівельні і ремонтні роботи).

8.2.9. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки приміщенню фіксуються в установленому порядку особами, котрі здійснюють пропускний режим.

8.3. Відповідальність відвідувачів школи за порушення даного Положення:

8.3.1. У випадку порушення відвідувачем школи пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження працівником школи і, як наслідок, відмова у пропуску до приміщень школи.

8.3.2. У випадках скоєння відвідувачами кримінальних дій, винні особи підлягають кримінальній відповідальності згідно чинного законодавства.

8.3.3. У випадку навмисного чи не навмисного пошкодження або знищення майна школи на винних осіб поряд з адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

9. Порядок пропуску з табельною зброєю, спеціальними засобами, іншими забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння даних предметів

9.1. Прохід осіб в приміщення школи з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

9.1.1. Співробітникам, котрим в установленому порядку дозволено зберіганні і носіння табельної вогнепальної зброї – при наявності запису у відповідному документі (службове посвідчення, командировочне посвідчення тощо).

9.1.2. Співробітникам міністерств і відомств України і їх підрозділів де передбачено наявність табельної зброї але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків.

9.1.3. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

10. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

10.1. Працівники засобів масової інформації які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків пропускаються в будівлю школи за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації при наданні редакційного посвідчення та за наявності дозволу управління освіти та супроводжуються до директора або заступника директора школи.

10.2. Представники засобів масової інформації які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні школи з метою виконання посадових обов’язків пропускаються лише після перевірки документів котрі підтверджують їх особу за наявності дозволу управління освіти та супроводжуються до директора або заступника директора школи.

11. Організація і порядок проведення ремонтно-будівельних робіт в будівлі та приміщеннях школи

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення школи охоронцем (сторожем) для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора школи чи на підставі заявок, підписаними керівником вищестоящих організацій прямого підпорядкування.

12. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

12.1. Пропускний режим в будівлі школи на період надзвичайних ситуацій обмежується.

12.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску згідно з даним Положенням.

13. Порядок евакуації працівників, співробітників і відвідувачів школи з приміщень та порядок їх охорони

13.1. Порядок оповіщення працівників, співробітників і відвідувачів школи з приміщення при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок їх охорони розробляються адміністрацією школи, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної та електричної безпеки.

13.2. За встановленим сигналом оповіщення (один дуже довгий дзвоник) всі відвідувачі, робітники, співробітники, а також робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщенні школи евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні школи на видному і доступному для відвідувачів місці.

13.3. Пропуск відвідувачів в приміщення школи припиняється.

13.4. Працівники школи і відповідальні особи приймають заходи по евакуації і забезпечення безпеки людей що знаходяться в приміщенні, при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації забезпечують їх безперешкодний пропуск в будівлю школи.

Кiлькiсть переглядiв: 376