/Files/images/первокл2.jpeg

Как приучить ребенка к чтению. Из личного опыта

ПОРАДИ БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

1. Вранці підіймайте дитину спокійно, з усмішкою та лагідним словом. Не згадуйте вчорашні прорахунки, не вживайте образливих слів.

2. Не підганяйте дитину, розрахувати час – це ваш обов’язок, якщо ж ви із цим не впорались – провини дитини в цьому немає.

3. Не посилайте дитину до школи без сніданку: у школі вона багато працює, витрачає сили.

4. Відправляючи дитину до школи, побажайте їй успіхів.

5. Забудьте фразу: « Що ти сьогодні отримав?». Зустрічайте дитину спокійно, не сипте на неї тисячу запитань, дайте їй розслабитись.

6. Якщо дитина замкнулася, щось її турбує, не наполягайте на поясненні її стану, хай заспокоїться, тоді все сама розкаже.

7. Зауваження вчителя вислуховуйте не в присутності дитини. Вислухавши не влаштовуйте сварку. Говоріть із дитиною спокійно.

8. Після школи дитина повинна 2-3 години відпочити. Найоптимальніший час для виконання завдань з 15 до 17 години.

9. Не можна виконувати завдання без перерви. Через кожні 15-20 хв. треба відпочивати 10-15 хв.

10. Під час виконання завдань не стійте над дитиною, дайте їй попрацювати самостійно. А коли буде потрібна ваша допомога, то без крику, вживаючи слова «не хвилюйся», «ти все вмієш», «давай поміркуємо разом», «згадай, як пояснював учитель», допоможіть дитині.

11. При спілкуванні з дитиною не вживайте умовностей: «Якщо ти будеш добре вчитися, то…»

12. Протягом дня знайдіть півгодини для спілкування з дитиною. У цей час найважливішими повинні бути справи дитини, її біль, її радощі.

13. У сім’ї має бути єдина тактика спілкування дорослих із дитиною. Коли щось не виходить, порадьтеся із психологом, учителем. Не зайвим буде почитати літературу для батьків, там ви знайдете багато корисного.

14. Завжди будьте уважними до стану здоров’я дитини.

15. Знайте, що діти люблять казки,особливо перед сном,або пісню, лагідні слова. Не лінуйтеся зробити це для них.

Поради батькам як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей

Батькам у відносинах із своїми дітьми необхідно зменшувати хворобливість їх переживань з приводу невдач, допомагати їм емоційно переборювати ситуації, які пов’язані зі шкільними оцінками.

Як ставитись до шкільної оцінки в сім’ї? Як зробити так, щоб ставлення батьків позитивно впливало на дитину, а не пригнічувало її?

Правило 1. Пам’ятайте, що спілкуватися в люті, роздратуванні - все одно, що включити в автомобілі „газ” і натиснути на гальма.

Правило 2. Старий, вічний педагогічний гріх. Ми очікуємо від дитини все і зараз. Нам потрібно, щоб дитина вчилася сьогодні добре, ми примушуємо її – вона вчиться, але стає зубрилкою і ненавидить учіння, школу, а може й ... вас.

Правило 3. Ви любите свою дитину, незважаючи на її успіхи у школі. Вона відчуває вашу любов і це допомагає їй бути впевненою в собі.

Правило 4. Дитина очікує від батьків не докорів, а спокійної допомоги.

Правило 5. Щоб позбавити дитину недоліків, намагайтеся вибрати один – той, якого ви хочете позбавитися найбільше, і говоріть тільки про нього.

Правило 6. Порадьтеся із дитиною, почніть з ліквідації тих шкільних труднощів, котрі найзначущіші для неї самої.

Правило 7. Хваліть виконавця, критикуйте – виконання. У ваших силах допомогти відокремити оцінку її особистості від оцінки її роботи.

Правило 8. Оцінка повинна порівнювати сьогоднішні успіхи дитини з її власними вчорашніми.

Правило 9. Не скупіться на похвалу; будуючи стосунки з власною дитиною, не орієнтуйтеся тільки на шкільні оцінки.

Правило 10. Виділіть у морі помилок острівок успіху, на якому зможе укорінюватися дитяча віра в себе і в успіх своїх навчальних зусиль.

Правило 11. Ставте перед дитиною найбільш конкретні та реальні цілі. Не спокушайте дитину цілями, яких неможливо досягти.

Перший клас школи — один iз найскладніших перiодiв життя дитини. Початок навчання дитини у школі призводить до виникнення емоцiйно-стресових ситуацiй: змінюється звичний для маляти стереотип поведiнки, виникає психо-емоцiйне навантаження. Школа з перших днiв ставить перед дитиною цiлий ряд задач, які дуже відрізняються від її попереднього досвiду, але вимагає вiд неї максимальної мобілізації iнтелектуальних i фiзичних сил. На дитину впливає цiлий комплекс нових факторiв: класний колектив, особистiсть учителя, змiна режиму дня, незвично тривале обмеження рухової активностi i, звичайно, поява нових не завжди цікавих для дитини обов’язкiв.

Дитячий органiзм пристосовується до цих факторiв, мобiлiзуючи всю свою систему. Не день, не тиждень потрiбний для того, щоб маля освоїлося в школi по-справжньому.
Адаптацiя (пристосування) дитини до школи — досить тривалий процес, пов’язаний зi значною напругою всiх систем її органiзму.
Спостереження за першокласниками показують, що в першi шкiльнi днi деякi дiти дуже гучнi, кричать, без упину носяться по коридорах, на уроках часто вiдволiкаються, iз учителем поводяться досить розв’язно. Іншi, навпаки: скованi, зайво боязкi, намагаються триматися непомiтно, бентежаться, коли до них звертасться вчитель. При найменшiй невдачi або зауваженнi плачуть. У деяких дiтей порушується сон, апетит, вони стають дуже примхливi, збiльшується кiлькiсть захворювань.
Усi цi порушення (зазвичай їх називають функцiональними вiдхиленнями) викликанi тим навантаженням у зв’язку з рiзкою змiною способу жиггя.
3вичайно, не у всiх дiтей адаптацiя до школи супроводжується подiбними вiдхиленнми, але знати їх потрiбно, щоб вчасно прийти дитинi на допомогу.
Деякi батьки досить скептично ставляться до тих рекомендацiй, якi дають психолог i вчитель. Вони мотивують це тим, що коли «ми вчилися, такого не було, нiкого не перевiряли, усi були однаковими, школа вчила усьому, на те, мовляв, i вчитель у школi, щоб навчити дiтей». Взагалі це так i є, але не зовсiм.
Немає потреби говорити про те, наскiльки ускладнилася i змiнилася (причому в гiрший бiк) економiчна i соцiальна атмосфера в нашiй державi. Цi змiни, торкнулись і родини. І, якщо ви уважно придивитеся до своiх дiтей —зробите однозначний висновок — вони зараз зовсiм не тi, що були 5—10 рокiв тому. З ними складно ладнати, складнiше переконати в чомусь, а також виховувати вцiлому. Життя вносить своi корективи в усi сфери життєдiяльностi людини. Тому потрiбнi iншi пiдходи до виховання дiтей. І в цьому вам допоможуть, насамперед, педагог i психолог.


Анкета для батькiв першокласникiв з питаннями, на якi батьки повиннi звернути увагу в першу чергу:


1. Чи охоче ваша дитина йде до школи?
2. Чи цiлком вона пристосована до нового режиму, чи приймає як належне новий розпорядок?
З. Чи переживас дитина своi навчальнi успiхи i невдачi?
4. Чи дiлиться дитина з вами своїми шкiльними враженнями?
5. Який переважно емоцiйний характер вражень?
6. Як долає труднощi при виконаннi домашнього завдання?
7. Чи часто дитина скаржиться на товаришiв по класу?
8. Як справляється з навчальним навантаженням? (ступiнь напруги)
9. Як у порiвняннi з минулим роком змiнилася її поведiнка?
10. Чи скаржиться на безпричиннi болi i, якщо так, як часто?
11. Коли лягає спати, скiльки годин на добу спить? Чи змiнився характер сну в порiвняннi з минулим роком? (якщо так, то як?)

Негативні вiддовiдi на багато питань вказують на неблагололуччя в данiй сферi життя дитини.
Висновок про наявнiсть або вiдсутнiсть шкiльної дезадаптації грунтується на наявних негативних змiнах у станi дитини, відзначених батьками.
Успiшнiсть ададтації дитини до школи пов’язанi в першу чергу з готовнiстю до початку систематичного навчання. Органiзм повинен бути функцiонально готовий (тобто досягти такого рiвия розвитку окремих органiв i систем, щоб адекватно реагувати на впливи зовнiшнього середовища).
Якщо говорити про дiтей 6—7 рокiв, то вони до цього вiку цiлком готовi засвоювати навчальний матерiал, переробляти, запам’ятовувати, вiдтворювати його, тобто готовi навчатися. Проте i тут є своє «але». Шестирiчна дитина готова до систематичного навчаная iз задоволенням iде до школи, якщо з нею займалися та навчали необхiдним навчальним навичкам, наприклад, спiлкування з однолiтками i дорослими, поведiнка в суспiльствi та iн.
Недарма всi дошкiльники проходять психологiчне обстеження, де з’ясовусться рiвень готовностi до шкiльного нанчання. І чим вищий цей рiвень, тим менший ризик дезададтацiї дитини, тобто тодi майже безболiсно проходить процес звикання i пристосовування до школи. Також важливо, що психолог з’ясовує і такi важвивi моменти, як рiвень розвитку уваги, темп роботи — повiльний або iмпульсивний, навички комунiкативностi, умiння поводитися при незвичайних ситуаціях. Батькам вiдразу ж даються конкретнi рекомендацii, як «згладити» цi гострi куги. Проте батьки повинні обов’язково довести до вiдома вчителя тi або iншi особливостi своєї дитини, щоб не загострити ситуацiю ще бiльше. Учитель знає, якi методи потрiбно застосовувати в роботi з конкретною дитиною.
У цей складний для дитини перiод багато чого залежить вiд дорослих, котрi її оточують, — вчителів i батькiв.
Найбiльш важливi фактори, що залежать вiд дорослих, — рацiональна органiзацiя навчальних занять i рацiональний режим дня.

Особливу увагу батькiв хотілося б звернути на органiзацiю режиму першокласника вдома. Якщо ви займаєтеся з дитиною вдома, пам’ятайте, що спочатку потрiбно виконувати тi завдання, що даються легше, потiм бiльш важкi, до занять варто приступати тiльки пiсля того, як дитина поїла i вiдпочила (рекомендується денний сон тривалiстю 1,5—2 години). Обов’язково робiть перерви (10—15 хв.) мiж виконанням завдань.

Не поспiшайте лаяти i карати дитину, якщо щось вийшло не так, не забувайте про те, що вона тiльки осягає шкiльнi премудрощi, їй важко. Краще дитину похвалити, надихнути, сказавши, наприклад: «Сьогоднi в тебе вийшло краще, нiж учора» або «Не засмучуйся, не усе вiдразу виходить добре, потрiбен час» тощо. Головне, щоб ви говорили спокiйно, доброзичливо, без образ. Пам’ятайте про те, що у важкi моменти житгя (а саме таким є перший клас) дитина шукає опору, підтримку, насамперед з боку батькiв.

Тому, шановнi батьки, будьте уважнi до своiх дiтей, знаходьте час поцiкавитися їхнiми справами у школi, частiше розмовляйте щиро із сином або донькою, не засмучуйте їх недовiрою i своєю байдужiстю.
Пам’ятайте, що родина — це оселя добра i спокою, де батьки люблять i жалiють своїх дiтей, а дiти — батькiв

Готовимся к школе

Собрать сына или дочку в школу - удовольствие недешевое. Но так или иначе родители вынуждены платить достаточно большие деньги, чтобы подготовить малыша к школе. Что же купить первоклашке удобного в использовании и невредного для здоровья?
Для начала - о самых простых, недорогих и приятных покупках.

Пенал

Пенал должен быть как можно прочнее и проще. Прекрасные пеналы, где держалки-резиночки можно заполнить карандашами, ручками и фломастерами, крайне неудобны для малышей. Дома у малыша будет возможность красиво и аккуратно разложить все содержимое в пенал, но в школе скорее всего все содержимое полетит в ранец. Поэтому такие пеналы малопригодны в период адаптации к школе.
Также пенал у первоклассника пенал обязательно должен быть жестким, ведь в мягком содержимое легко может поломаться. Поэтому симпатичные пенальчики, сшитые по типу косметичек, брать не стоит. Так что наилучший пенал для маленького школьника - обычная прочная деревянная или пластмассовая коробка с удобной крышкой, которая легко открывается и плотно закрывается.
Так что выбираем самый симпатичный - и покупаем.

Тетради

Тетради - самые простые. При покупке обратите внимание на то, чтобы линейки и клетки были четкими, а бумага была белой и качественной. Четкая и ровная клетка или линейка не дает переутомляться глазам.

Письменные принадлежности

Ручки, карандаши - самые простые и много! Маленький школьник будет обязательно их терять. Поэтому, чтобы не создавать стрессовых ситуаций, покупайте не три ручки, а десяток одинаковых или разных, но недорогих.

Ластик

Ластик на конце карандаша большинстве случаев бесполезный, наверняка он сломается или быстро сотрется. Поэтому лучше приобрести обычную резинку и покрупнее, чтобы удобнее было держать в руках.

Ранец

И, пожалуй, самое главное - это ранец. К нему в полной мере относится требование прочности и простоты в использовании. Ранец предстоит носить целый год - на нем можно отлично кататься на ледяной горки, играть им в футбол, набивать под завязку учебниками и тетрадями. Поэтому смотрим, чтобы он был прочнее прочного!
Позвоночник первоклассника быстро искривиться неправильно распределенной по нему нагрузкой в виде бесформенного рюкзака с тяжелыми книжками, тетрадями, да еще сменкой и физкультурной формой. Поэтому на хорошем ранце лучше не экономить. И переходить на модные мягкие рюкзаки раньше четвертого класса не стоит.
У ранца должна быть плоской и достаточно мягкой та сторона, которая прилегает к спине - лучше из поролона или гибкого пластика. Выпускают ранцы и со специальными ортопедической спинкой. Даже в хороший ранец с ортопедической спинкой врачи запрещают класть вес, больший, чем 10 % от веса самого школьника. А по мнению ортопедов - и того меньше, не более чем 1 килограмм 200 граммов. Если ранец весит больше, то как считают медики, это ведет к искривлению позвоночника и нарушению осанки, болям в пояснице и ухудшению деятельности опорно-двигательного аппарата.. Однако на практике дети вынуждены носить за спиной совершенно неподъемные тяжести!
Поэтому выбирайте ранец самый легкий, какой найдете, пусть хотя бы он не создает нагрузки на позвоночник. Также при выборе ранца не забывайте, что материал должен быть стойким к морозам и к механическим воздействиям. Поэтому не покупайте ранец из пленки или кожзаменителя. Из недорогих и прочных материалов хороша плотная синтетика или пропитанная джинсовая ткань. Разумеется, вне конкуренции - кожаные. И постарайтесь найти нарядный ранец, который понравиться малышу. Удачи!

Источник: А. Гиппиус, С. Магид "Как пережить 1 сентября"

Что нужно объяснить ребёнку, чтобы он не стал жертвой похищения или насилия?

Чтобы ребёнок не попал в беду, родителям стоит научить его соблюдать определённые правила безопасности, а саму беседу провести на языке, понятном ребёнку

«Ушёл в школу и не вернулся», «неизвестный увёл из детского сада средь бела дня», «возвращался из секции и не дошёл до дома». Подобные сообщения в СМИ встречаются очень часто. Пропавших детей ищет полиция и волонтёры, зачастую окончание у этих историй трагичное. Что нужно знать вам и вашему ребёнку, чтобы подобное с ним не произошло?

Знайте, где и с кем ваш ребёнок

Читайте также

Как обеспечить безопасность ребенка в квартире? Советы от Леонида Рошаля

Чаще всего несчастные случаи с детьми младшего возраста происходят дома

Все статьи

Вы всегда должны знать, где находится ваш ребёнок и когда должен вернуться, чтобы быть уверенными в его безопасности.

Познакомьтесь с его друзьями и их родителями, а также со школьными учителями, руководителями секций и кружков, которые он посещает, запишите их контакты.

Удостоверьтесь, что ребёнок знает своё и ваше полное имя, адрес и способ связаться с вами по телефону.

Старайтесь не оставлять ребёнка одного у магазина или во дворе даже на несколько минут и не просите прохожих за ним присмотреть. Провожайте его в школу или в секцию сами или просите родственников сделать это. Если вы не можете проводить ребёнка, объясните ему, что лучше было бы, к примеру, ходить в школу вместе с другом, а также держаться группы других людей, идущих куда-либо или стоящих на остановке транспорта.

Объясните ребёнку, почему нельзя говорить с незнакомцами

Во многих случаях дети, ставшие жертвами похищения, добровольно уходили с незнакомыми людьми. Именно поэтому нужно дать ребёнку понять, что разговаривать с незнакомцами на улице ни в коем случае нельзя. Даже если взрослый человек ведёт себя доброжелательно, начинать с ним разговор не стоит.

На просьбы о помощи тоже лучше не реагировать. Ребёнок должен понимать, что он мало чем может помочь взрослому, и если бы этому взрослому действительно нужна была помощь, он бы обратился к другому взрослому.

Читайте также

Правила безопасности: чему родители обязаны научить детей?

Навыкам безопасного поведения надо обучать детей как можно раньше

Все статьи

Объясните своему ребёнку, что он не обязан вступать в беседу с незнакомым человеком, может проигнорировать его обращение, молча уйти или убежать. То же самое касается и людей в незнакомых машинах. Ребёнок должен запомнить, что к незнакомым машинам на улице ни в коем случае нельзя подходить близко.

Ребёнок должен хорошо понимать, что нельзя принимать от незнакомых людей сладости или подарки и тем более куда-либо уходить с ними без ведома родителей. Даже если взрослые обещают что-либо показать, покатать на машине или дать поиграть в компьютерную игру. Пытаться проследить за незнакомцами ребёнку также не стоит. Если он увидит, как случайный прохожий уводит его друга, ему нужно будет обязательно позвать старших.

Научите ребёнка правилам поведения в сложных ситуациях

Читайте также

Безопасность маленьких пассажиров – наша обязанность

Как обезопасить ребёнка с помощью детских удерживающих устройств

Все статьи

Постарайтесь в игровой форме объяснить ребёнку, что он должен делать в различных ситуациях, например, если он потерялся или сломался автобус, на котором он ехал домой. Пусть он знает, что в сложных ситуациях он может обратиться к полицейским, работникам торгового центра или офиса, родителям с детьми.

Также объясните ему, что есть потенциально опасные ситуации, когда ему не нужно слушаться взрослых и делать всё, что они говорят. Научите его в таких случаях всегда говорить: «Нет». Пусть он поймёт, что это нормально – постоять за себя, когда взрослый пытается его обидеть, прикоснуться к нему или насильно увести. А если его принуждают сделать что-либо угрозами или с помощью насилия, он может и даже должен кричать, кусаться, постараться вырваться и убежать.

Общая рекомендация: выбирайте правильный тон для разговора

Говорить о важных вопросах, от которых безопасность ребёнка зависит напрямую, нужно на языке ребёнка. Не скатывайтесь в нудные поучения, найдите яркие примеры, понятные ребёнку. Будьте осторожны и помните, что слишком страшные истории о маньяках и о том, что конкретно они делают со своими жертвами, могут травмировать детскую психику. Однако будьте серьёзны и не обращайте всё в шутку.

Убедите ребёнка в том, что он может рассказывать вам обо всём, что его пугает и тревожит. Он должен знать, что родителям можно доверять.

АиФ Украина

Топ 6 умных книг для любознательных детей

Вы уже знаете, чем порадуете ребенка на День святого Николая или Новый год? Чем-то вкусным или бесполезным? То, что можно съесть или чем можно похвастать? Подарите ему радость и «конфеты» для ума. ХОЧУ предлагает оригинальное решение – игра, общение для всей семьи, интересное проведенное время и новые знания – все это под одной обложкой. Будет чем заняться зимним вечером и развлечь гостей.

«Научить ребенка думать», Мирна Шуэ, Тереза Фой Диджеронимо (издательство «Эксмо», 2012, 150 грн)

Два в одном – книга и рабочая тетрадь для занятий с детьми от 4 лет. Занятия построены по уникальной методике (ЯМРП – Я Могу Решать Проблемы), которая учит улаживать конфликты и ладить с окружающими. В игровой форме ребенок учится самостоятельно анализировать ситуацию, обсуждать ее, понимать свои и чужие эмоции, находить альтернативные варианты поведения и выбирать лучший из возможных. Популярнейшая в США авторская методика показывает ребенку, что у каждого действия есть последствия. Родители при помощи ЯМРП понимают, что мнение ребенка может отличаться от мнения взрослых, и помогают ему решать проблемы. Из рецензии WashingtonPost: «Очень полезная и мудрая книга. Современные родители, которые хотят воспитать разумного, думающего ребенка, должны прочитать эту книгу».

«7 навыков активных детей», Шон Кови (издательство «Эксмо», 2010, 110 грн)

Сын Стивена Кови, автора международного бестселлера «Семь навыков высокоэффективных людей», рассказал маленьким детям о семи навыках. Поучительные истории с забавными персонажами помогут ребенку преуспеть в жизни. По уверению Шона Кови, отца семерых детей, книга учит детей жить согласно таким принципам: ответственность, планирование, уважение, работа в команде и соблюдение баланса. Читая книгу, дети обсуждают с родителями свои поступки, как это делали белочка Софи или мышка Элли. В любом из персонажей они могут узнать черты своего характера. Поскольку навыки надо закреплять, в конце каждой истории есть советы – «Родительский уголок», тестовые вопросы «Надо обсудить» и небольшой список «Задания для детей».

«Шукач таємниць», Волтер Вик, Джин Марцолло (издательство «Максимум», 2012, 65 грн)

Долгожданное продолжение серии «Шукач» станет отличным подарком для детей и родителей. Иллюстрированное издание, построенное по принципу квеста. В книге cтайнами, спрятаны не только предметы, но и зашифрованы загадки, визуальные шарады. Чтобы решить эти задания, придется не раз пролистать страницы, тренируя наблюдательность и визуальную память. Поскольку вы найдете гораздо больше интересных вещей, чем требуется, авторы предлагают читателю самому потренироваться в составлении стихов-загадок. Интересное задание для детского конкурса или школьных соревнований, которое позволяет каждому найти свои секреты, предметы и проявить фантазию. Тренирует внимание, сообразительность, скорость реакции, умение логически мыслить и устанавливать взаимосвязи.

«Шукач у будинку з привидами» Волтер Вик, Джин Марцолло (издательство «Максимум», 2012, 65 грн)

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Топ 3 развивающих книги для малыша-искателя

Дом с привидениями был построен по просьбам маленьких читателей. Вот кто не боится заглянуть в самые темные уголки мрачного замка. Хитрый скелет будет заманивать героя из одной комнаты в другую, подбрасывая новые загадки. Интересное и жуткое путешествие – каминный зал, секретный шкаф, старая библиотека, мастерская изобретателя и даже ночная прогулка по кладбищу, в котором мы узнаем, что же происходит в этих страшных местах в ночь на Хэллоуин. Кроме поиска предметов в покинутых комнатах и темных коридорах, у «Шукача» есть дополнение-сюрприз. Ребята узнают, что такое ребусы и палиндромы. Нужно разгадать ребус и найти палиндром в старинной рукописи. Задачка для воображения – описать по сюжету свое ночное путешествие. В завершение – рассказ Волтера Вика о том, как строился дом с привидениями, какие материалы и предметы использовались для создания жуткого интерьера. В ноябре в продажу поступит «Шукач. Різво», так что есть шанс собрать под елкой полную серию уникальных книжек-квестов.

«Почему ветер дует? 40 опытов, экспериментов, удивительных фактов для детей от 5 до 7 лет», Ромодин Василий, Ромодина Марина (издательство «Питер», 2012, 50 грн)

Авторы понятным для ребенка языком рассказывают о разных природных явлениях. Чтобы облегчить понимание, предлагают вместе с родителями провести несложные, наглядные эксперименты. Здесь есть немного физики, химии, географии, природоведения – и все можно проверить! Незаменимое пособие для почемучек и юных исследователей. Как самому сделать радугу? Можно ли увидеть звук? Почему после ночи наступает день? Как гусеница превращается в бабочку? Почему дует ветер? Почему листья зеленые? Как вырастить кристаллы соли? Можно ли вырастить облако в банке? Все опыты несложные, для них достаточно материалов, которые найдутся в любом доме. Также в книге есть ребусы, раскраски, головоломки и творческие задания.

Thinkers, игра 9-12 лет (Издательство «Фінарт Смарт Солюшн», 2012, 100 грн)

В каждом тематическом комплекте – 100 карточек с заданиями разной сложности. Существует семь релизов игры, развивающих разные типы мышления: «Логика», «Воображение», «Юмор», «Структура», «Последовательность», «Модель» и «Причина». Thinkers развивает умение мыслить и находить решения. Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо учился, добивался успеха в работе и жизни, помогите ему развить такие качества, как сообразительность, умение логически мыслить и моделировать ситуацию. Первый в нашей стране тренажер для ума – будущим лидерам, бизнесменам, исследователям и творцам. Взрослый комплект Thinkers (440 грн) содержит 210 карточек, над каждой можно часами ломать голову. Можно подарить начальнику, проверить на сообразительность друзей или знакомых, внести интеллектуальный привкус в праздничную вечеринку.

Автор: Наталья Калиниченко


/Files/images/первокл1.jpeg

Кiлькiсть переглядiв: 113

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.