• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

/Files/images/1111.jpg

Мой фильмМой фильм

БАНК УЧНІВСЬКИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ХМОУС)

/Files/images/СнимокTTT.JPG

ПРОЕКТ “ТАЛАНТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!”

КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ВІДЕОРОЛИКІВ "ДІТИ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА!"

Дети против насилия

/Files/images/Снимок8.JPG

Шкільна газета № 10

Шкільна газета № 11

Шкільна газета № 12

Шкільна газета № 13

Шкільна газета № 14

Шкільна газета №15

Шкільна газета №16

Учнівське самоврядування діє на таких засадах:

· створення шкільної електронної преси;

· регулярна почергова змінність виборного активу;

· розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування;

· доброзичлива вимога;

· конкретизація колективних творчих справ;

Етапи розвитку

І- залучення всіх учнів до суспільно-корисної діяльності: розподіл громадських доручень і визначення їх змісту;
ІІ - розширення діяльності у зв'язку із появою додаткових секцій;
III- чітка побудова структури самоврядування.

Зміст педагогічного керівництва

  • об'єднання зусиль педагогів і учнів навколо цікавої справи; створення умов для спільної діяльності громадських організацій, об'єднань, учкому;
  • спільне керівництво творчими групами і об'єднаннями, факультативами, гуртками, органами учнівського самоврядування;
  • уміле поєднання, розподіл доручень виконавчого характеру з дорученнями організаторського характеру та залучення кожного до управлінської діяльності;
  • виявлення і розстановка організаторів та виконавців на основі знань індивідуальних особливостей та потенційних можливостей кожного учня.

Статут

Статут шкільної дитячої організації учнівського самоврядування «Паросток» Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Харківської міської ради Харківської області.

Члени учнівського самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня – та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, приймають цей Статут – основний закон учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №42 Харківської міської ради Харківської області.

РОЗДІЛ І

Загальні положення

Стаття 1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

Стаття 2. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму, захист прав та інтересів школярів.

Стаття 3. Учнівське самоврядування спрямовує свої зусилля на добрі та корисні справи, розвиток здібностей учнів і діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини.

Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова – українська та мова національних меншин. Учнівське самоврядування дбає про запровадження української мови в усіх сферах діяльності школи.

Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 6. Учнівське самоврядування керується законодавством України, Статутом школи та власним Статутом і діє відповідно до Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», «Про молодіжні організації» та «Про об’єднання громадян».

РОЗДІЛ ІІ

Права, свободи та обов’язки

Стаття 7. Усі члени «Паростку» є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 8. Особистість кожного члена «Паростку» є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати його здоров’ю, обмежувати його права, ображати честь і гідність.

Стаття 9. Образою честі й гідності кожного члена «Паростку» є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 10. Кожен член «Паростку» має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 11. Кожен член «Паростку» має право на:

* доступність і безплатність повної загальної середньої освіти у школі;

* переатестацію з навчальних предметів;

* безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

* на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних і позакласних занять;

* на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та корекційно-відновною базою навчального закладу.

Стаття 12. Кожен член «Паростку» має обов’язки перед суспільством та школою.

Він зобов’язаний:

* пройти курс навчання в школі;

* оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначений Державними стандартами загальної середньої освіти;

* підвищувати власний загальний культурний рівень;

* подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

* виконувати вимоги вчителів;

* дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, норм та правил поведінки в школі;

* дотримуватися вимог щодо запровадження і носіння в школі ділового стилю одягу (шкільної форми);

* брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

* бережно ставитися до державного, шкільного й особистого майна;

* дотримуватися правил особистої гігієни.

Стаття 13. Кожен член «Паростку» має право на свободу думки та слова.

Стаття 14. Кожен член «Паростку» має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на власний вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь, гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 15. Кожен член «Паростку» має право обирати профіль навчання, мистецькі, творчі гуртки, студії за інтересами – на свій вибір.

Стаття 16. Кожен член «Паростку» має право знати свої права та обов’язки.

Стаття 17. Кожен член «Паростку» зобов’язаний неухильно дотримуватися Статуту школи, Статуту Учнівського самоврядування та інших документів школи.

Стаття 18. Кожен член «Паростку» має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 19. Кожен член «Паростку» має право брати участь в управлінні справами Учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів Учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу голові Вищої учнівської ради школи Учнівського самоврядування школи.

Стаття 20. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 21. Кожному члену «Паростка» гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 22. Кожен член «Паростку» має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

РОЗДІЛ ІІІ

Вибори

Стаття 23. Голова Вищої учнівської ради обирається учнями школи на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 24. Строк повноважень голови Вищої учнівської ради – 1 рік.

Стаття 25. Кандидатура має бути підтверджена не менше, як 100 підписами учнів 7-11 класів.

Стаття 26. Голова Вищої учнівської ради обирається шляхом таємного голосування на перервах, після уроків.

Стаття 27. Вибори Голови Вищої учнівської ради проводяться кожного року.

Стаття 28. Днем виборів слід вважати третій четвер листопада.

Стаття 29. Право бути обраним має учень (учениця) 8-11 класів школи.

Стаття 30. Офіційне оголошення результатів виборів Голови Вищої учнівської ради проводиться протягом 2 днів із дня проведення виборів.

Стаття 31. Новообраний Голова Вищої учнівської ради вступає на пост з моменту складання присяги на урочистій загальношкільній лінійці.

Стаття 32. Голова Вищої учнівської ради може бути присутнім на засіданні педагогічної ради школи (за потреби).

/Files/images/Рисунок2.gif

/Files/images/ком кл.PNG

/Files/images/кур кл.PNG

Презентація організації "Паросток"

План роботи організації на 2017-2018 н.р.

План роботи шкільної організації "Паросток"

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 433

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.