/Files/images/20180220_132058.jpg

Нормативні документи

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству "

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №361/2017 "Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»"

Лист МОНУ від 28.12.2016 №1/9-680 "Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження"

Спільний наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення»

Наказ МОН України від 08.04.2016 №405 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

Постанова КМУ від 24.02.2016 №111 "Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року"

Постанова КМУ від 21.11.2013 №896 "Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)"

Постанова КМУ від 21.11.2013 №895 "Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах"

Зміни до Кримінально-процесуального Кодексу України 2013

Заходи Департаменту освіти Харківської міської ради,спрямовані на запобігання та профілактику злочинності серед учнів навчальних закладів міста Харкова на 2011-2015 р.р.

Закон України від 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"

Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI

Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

Наказ МОН від 16.12.2008 №1/9-806 «Про проведення заходів з профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді»

З метою реалізації правопросвітницького проекту "Я маю право!», активізації роботи щодо формування у дітей та учнівської молоді правової культури та ціннісного ставлення до себе й до інших, формування правової свідомості, системи правових уявлень і переконань у школярів, вироблення навичок відповідальної поведінки підростаючого покоління на основі сформованості превентивного світогляду, здатності супротиву до негативних впливів соціального середовища, прищеплення учням поваги до прав і свобод людини, забезпечення знання й виконання ними законів, підвищення рівня правової культури учнів, здійснення інформаційно-просвітницької та профілактичної діяльності, спрямованої на попередження вчинення правопорушень неповнолітніми, попередження асоціальних проявів серед школярі, виховання в учнів інтересу до активної суспільної діяльності в межах правового поля у навчальному закладі було проведено

Місячник правової освіти за окремим планом,

у рамках якого було проведено такі виховні заходи:

правовий квест «Я дитина. Я маю право» (1-Б),

класна година «Права дитини» (1-А),

правова азбука «Я–маленький громадянин» (2-А),

класна година - розв’язання прогностичних задач «Декларація прав дитини»,

Конвенція про права дитини» (3-А),

правовий турнір «Знавці права» (3-Б),

зустріч з батьками – представниками правоохоронних органів,

правовий турнір «Ми, наші права та обов’язки” (4-А),

класна година «Конвенція про права дітей» (4-Б),

інсценована замальовка – сценка «Світ прав дітей» (5-Б),

інтелектуальна гра «Ти – людина, отже, маєш право!» (6-А, 7-А),

правовий тренінг «Правова культура – міцність держави» (8-А),

класна година «Я маю право» (9-А),

ділова гра «Правовий турнір» (10-А, 11-А).

Силами учнівського самоврядування проведено конкурси дитячого малюнка «Мої права», «Стоп насильству!», створено соціальний відеоролік «Діти проти насильства», до Міжнародного дня Безпечного Інтернету проведено лекторські рейди.

Учні 8-Б класу відвідали Музей правоохонних органів, 10-А та 11-А - Музей криміналістики при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Вчитель правознавства Машкіна С.К. провела конференцію за темою ««Козацьке звичаєве право» для учнів 8-11 кл., вікторину з правознавства «Найрозумніший» для учнів 10-11 кл. Як керівник шкільного правознавчого гуртка Машкіна С.К. підготувала лекторські рейди з правової тематики членами гуртка по класам та провела засідання за темою «Я маю право».

У школі працює батьківський лекторій правових знань. Так, під час батьківських зборів 31.01.2018 року розглянуто питання «Профілактика правопорушень та злочинів у підлітковому середовищі, насилля та жорстокого поводження з дітьми» з метою посилення громадянської відповідальністі за долю дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Проведено бесіду про дію пива, слабкоалкогольних напоїв, тютюнопаління, наркотичних, токсичних речовин та прекурсорів на дитячий організм. В батьківських роботі батьківських зборів брав участь головний спеціаліст ССД Сидорчук В.М.

У рамках Місячника на виконання Плану спільних заходів інспектором ВЗГ УПП у Х/о Ведмедерею Є.В. було проведено бесіди щодо юридичної відповідальності підлітків для учнів 8-10-х класів. Представник ССД Сидорчук В.М. провів з учнями бесіди щодо попередження правопорушень, бездоглядності, насильства в сім’ї, здорового способу життя, а також узяв участь у засіданні Ради профілактики. Представник батьківської громадськості – майор поліції Київського району (мати учня 4-А кл. Терещука Назара) провела з учнями 4-х класів практичне заняття за правовою тематикою.

Серед інформаційно-просвітницьких заходів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, туберкульозу, тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, токсикоманії треба зазначити бесіди, лекції, які проведені фахівцями КЗОЗ ОНД, «Фонду рятування дітей і підлітків України від наркотиків», ХГ КВД № 2, а саме: бесіди про мораль, бесіда про шкідливість наркотиків для учнів 5-11-х класів, про що надано сертифікат Фонду.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 № 1/9-515 «Про проведення інформаційно-освітньої роботи щодо запобігання поширенню тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді» у закладі пройшли лекції лікаря-нарколога КЗОЗ ОНД: для учнів 6-7-х класів - «Шкідливість тютюнопаління», для учнів 8-9-х класів - «Шкідливість вживання алкоголю».

Представник ХГ КВД № 2 прочитав лекцію щодо профілактики венеричних захворювань. Лікар дитячої поліклініки № 13 Ковальчук С.С. провела бесіду щодо запобігання захворюваності на туберкульоз .

На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» було складено Угоду про співпрацю з Національним юридичним Університетом імені Я.Мудрого, метою якої є співпраця та обмін інформацією і досвідом в межах відповідних функцій і повноважень Сторін, здійснення навчальної та наукової діяльності у сфері забезпечення верховенства права, захисту прав і свобод людини і громадянина на основі рівноправності, взаємної вигоди дотримання загальноприйнятих норм і принципів. У рамках Угоди спільно з Національним юридичним університетом проведено лекції студентами ВНЗ за темами: «Юридична відповідальність неповнолітніх» та «Захист прав споживачів».

З метою ознайомлення учнів з літературою на правову тематику в шкільній бібліотеці було організовано тематичну виставку «Я маю право», поповнено бібліотечний фонд новинками літератури. У кожному навчальному кабінеті створено тематичні виставки.


/Files/images/бЕЗПЕКА.JPG

Сайт для дітей та підлітків, спрямований на попередження правопорушень, злочинів та нещасних випадків у підлітковому середовищі і підвищення правосвідомості дітей та їх батьків/Files/images/m9.jpg

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх

Права дітей є складною проблемою сучасного людства, оскільки, на жаль, життя, здоров’я, навчання, щастя дітей усього світу поки що недостатньо захищені. Про це багато пишуть і говорять, дехто намагається допомагати, але кількість нещасних дітей не зменшується.

Чесність, доброта. Порядність народжуються у батьківській хаті. Дитина, правильно вихована в сім’ї, рідко стає “важкою” в школі, а також непотрібною для суспільства. І навпаки прорахунки сімейного виховання обертаються потім бідою.

Близько 30 млн. дітей у світі не мають можливості відвідувати школу; щороку від хвороб помирають більше ніж 5 млн. дітей. Майже 250 млн. дітей животіють завдяки тяжкій праці, жебрацтву, пограбуванням. Набули поширення торгівля дітьми, використання дітей, від яких відмовились батьки, для пересаджування органів.

В Україні три чверті дітей – це діти з хронічними захворюваннями. У нас визначився новий тип дитини – “діти вулиці”. В минулому році офіційно зареєстровано в Україні 136 тис. дітей, які живуть на вулиці.

Як ви думаєте, які причини того, що діти залишають домівки і йдуть на вулицю?

Більшість дітей називають сімейні причини та небажання відвідувати школу. Основний загал таких дітей закінчили 3-4 класи. Серед них найбільший відсоток неповнолітніх злочинців. Наркоманів, торговців наркотиками та повій.

Дослідженням особистості “важких” підлітків та неповнолітніх правопорушників надавали великого значення вчені, серед яких педагоги, юристи, психологи, соціологи.

С.Виготський налічив близько 150 факторів що впливають на формування особистості, стверджував, що розвиток дитини відображає індивідуальну реакцію на умови.

Відомий доктор юридичних наук Е.Д.Єрмаков за основу бере вольову направленість підлітків і розподіляє правопорушників на 3 групи:

1)підлітки з сильною волею, вдалі організатори, ватажки;

2)підлітки із заперечливою воленаправленістю;

3)”слабовільні” підлітки, яких втягують інші особистості.

Цим підліткам присутня впертість і вони не відчувають болю інших. На першому місці – деформація в морально емоційній сфері, до якої призводить перш за все стосунки в сім'ї.

Психолог Т.Снегірьова проводить розподіл за американською технологією, враховуючи батьків і виховання:

- автократична (деспотична) – підлітку все “не можна” і навіть виразити свою думку;

- авторитарна – самостійність підлітка теж обмежена, він може брати участь у обговоренні проблем, що стосуються його самого, але право робити висновки залишається за старшими;

- демократична – дорослі признають, що в житті підлітка є сфери, де він може працювати самостійно; він без обмежень бере участь в обговоренні своїх проблем із батьками і приймає деякі рішення, однак завершуючий варіант або формується батьками, або одобрюється ними;

- позиція рівності – дорослі та підліток у рівній мірі беруть участь у прийнятті рішень;

- ліберальна – (позиція поступливості) – підліток сам вибирає коло своїх друзів і вибирає заняття, самостійно приймає рішення;

- позиція відвернення – цей вид стосунків, як відмова батьків брати активну участь у житті підлітка.

Як бачимо, ці позиції підлітка в сім’ї мають неабияке значення. Найтяжча для підлітка перша і остання позиції.

Навіть зважаючи на те, що дитина є самостійним суб’єктом права – на неї поширюється весь комплекс громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини, треба брати до уваги, що вона не володіє достатньою спроможністю відстоювати і захищати їх перед суспільством.

Основними документами, які визначають коло прав дитини є Конвенція ООН про права дитини, Сімейний кодекс України та Закону України «Про охорону дитинства». Права дитини – це певні спеціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості.

Статтями 150 та 151 Сімейного кодексу України визначено обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини відповідно до яких батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, піклуватися про здоров’я, її фізичний та духовний стан; забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти; забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Проаналізуємо дані ситуації з точки зору обов’язків батьків:

1) Учень 9-го класу в разі отримання низького балу на уроці вириває аркуші із щоденника, виправляє оцінки. Крім того він панічно боїться, що учитель зателефонує батькам і повідомить про його погані бали і поведінку. Чому це відбувається? Який обов’язок порушують батьки?

2) Батько 9-річного Сергія залишив сім’ю і ніякої матеріальної допомоги не надає. Мати Сергія не працює, вона жебракує на станціях метро і примушує Сергія стояти поруч. Якщо він відмовляється, мати лякає його тим, що перестане годувати і вижене з дому. Який обов’язок щодо свого сина порушує мати Сергія?

3) Мені – шістнадцять років. У мене є мама, тато, молодший брат. Але кожний у нашій сім’ї живе сам по собі. Їсти ми ніколи не сідаємо разом, а кожний їсть окремо. Ми нікуди не ходимо всією сім’єю: ні гуляти, ні в кіно. Тато не п’є, любить працювати, допомагає мамі. Мама також дуже роботяща. Але як вона до мене ставиться! Ніколи з нею не можна порадитись. Мама принижує мене, виставляє напоказ мої недоліки в присутності гостей. Як впливають особливості таких стосунків у сім’ї на розвиток особистості?

Можна навести безліч життєвих ситуацій, які призводять до того, що діти відчувають дискомфорт у сім’ї, страх перед батьками, сором за батьків – алкоголіків, холод у стосунках з батьками і навіть голод. Це і призводить до того, що діти шукають спілкування і співчуття серед однолітків та старших людей. І дуже часто стають на злочинний шлях, вчиняючи правопорушення, щоб забезпечити свої матеріальні потреби.

Жорстоке ставлення до дітей збільшується в ситуаціях алкоголізму або наркотизації батьків, неповних та кризових сім'ях. Тому профілактика алкоголізму та наркоманії є також важливою складовою соціальної роботи по попередженню жорстокого поводження з дітьми.

З метою запобігання правопорушень у загальноосвітній школі та в навчальних закладах нового типу, зокрема в гімназіях та ліцеях, слід першочергово проводити профілактичну роботу: слідкувати за відвідуванням учнями уроків, за виконанням правил для учнів, покращувати морально-правову свідомість за допомогою правового всеобучу.

Так, у статті 10 Закону України «Про охорону дитинства» визначається, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальному та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі і гідності дитини. Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психологічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють.

Отже, одним із видів профілактики недбалого та жорстокого поводження з дітьми можна застосовувати ознайомлення учнів з чинним законодавством України, в якому закріплено основні права дітей і визначено служби, до яких вони можуть звернутись за захистом.

Начальник Світловодського міськрайонного

управління юстиції Наталія Бащук

Кiлькiсть переглядiв: 2883

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.